Eropejska Konfederacja Pracowników Transportu podobnie jak TLP oraz członkowie Sojuszu na rzecz Przyszłości Transportu śledzą i aktywnie komentują wszelkie propozycje zmian do Pakietu Mobilności. ETF pozytywnie ocenia raport europosła Jensa Nilssona. Chwali m.in. propozycję objęcia wszystkimi przepisami socjalnymi pojazdy o tonażu do 3,5 tony,  wprowadzenie sankcji w postaci utraty dobrej reputacji w przypadku tzw. nielegalnego kabotażu. ETF  także popiera niektóre aspekty związanie z kabotażem tj. dopuszczalność kabotażu tylko w powiązaniu z transportem międzynarodowym, ale podróż służbowa ma przebiegać z /do kraju, w którym spółka jest założona. Z zadowoleniem również, przyjmuje raport Geogesa Bacha w przedmiocie czasu pracy oraz odpoczynku. ETF rozczarowana jest raportem Wima van de Campa zarzucając mu zbyt liberalne i pro-biznesowe podejście. Europoseł dopuszcza bowiem spędzanie odpoczynku regularnego tygodniowego poza kabiną w sytuacji, gdy jest zapewniona/dostępna infrastruktura socjalna dla kierowców i bezpieczny parking. Również ETF rozczarowuje raport europoseł Martiny Dlabajovej, która postuluje wyłączenie transportu międzynarodowego (za wyjątkiem kabotażu) z przepisów o delegowaniu pracowników. Tu jednak ETF upatruje swojej szansy w raporcie sprawozdawcy głównego z Komitetu ds. Transportu Merji Kyllonen. Europoseł Kyllonen skłania się do pełnego objęcia wszystkich operacji transportowych przepisami o delegowaniu, także przy transporcie kombinowanym. I tu  rodzi się  następująca refleksja czy rzeczywiście w ocenie związków zawodowych pracowników przyszłością transportu międzynarodowego jest ograniczanie się do przewozów krajowych i socjalne zamianie granic przed pracownikami transportu? Więcej informacji: tlp.org.pl (Opublikowane: 2018-01-12)

Planowane zmiany w przepisach dotyczących pracy kierowców w Europie wciąż budzą sprzeciw Polski i branży transportowej. Zdaniem przedsiębiorców część regulacji jest nie do zrealizowania, a inne mogą w efekcie zaszkodzić polskiej gospodarce. To wszystko powoduje dużą niepewność w funkcjonowaniu polskiego transportu. Zaproponowane pod koniec maja przez Komisję Europejską regulacje w efekcie zmniejszą konkurencyjność polskich firm transportowych, będących znaczącym graczem w branży międzynarodowych przewozów na Starym Kontynencie. Dlatego Polska stanowczo sprzeciwia się projektowi tzw. pakietu mobilności zainicjowanemu przez kraje starej UE, a zwłaszcza Francję i Niemcy. Ostateczny kształt przepisów ma być znany w ciągu roku od ogłoszenia wstępnych założeń, czyli do końca maja 2018 roku. Więcej informacji: spedycje.pl (Opublikowane: 2018-01-05)

W związku z poborem opłat drogowych na znacznie większej sieci dróg - do 1 lipca 2018 roku opłaty będą pobierane na około 40 000 km dróg federalnych -  firma Toll Collect rozbudowuje system poboru opłat drogowych pod względem technicznym. Od 18 grudnia br.  można dokonywać opłat drogowych za pośrednictwem nowego, ręcznego systemu wykupu Toll Collect . Jest on bardziej elastyczny i przyjazny dla klientów. Natomiast wykup online zyska na znaczeniu w przyszłości. Zastąpi on dotychczasowy internetowy system dokonywania opłat drogowych. Nowością jest to, że również niezarejestrowani klienci mogą dokonywać wykupu online. Można to zrobić za pomocą dowolnego urządzenia końcowego z dostępem do internetu. Wykup online jest obsługiwany przez najczęściej używane przeglądarki. Od wiosny 2018 roku dostępna będzie aplikacja, która ułatwi wykup za pomocą smartfona lub tabletu. Więcej informacji: spedycje.pl (Opublikowane: 2017-12-29)

Przed nami Święta Bożego Narodzenia, a kilka dni później Nowy Rok. Na drogach będziemy obserwowali wzmożony ruch pojazdów zarówno ciężarowych, jak i osobowych. W związku z tym spora część dróg europejskich objęta będzie ograniczeniami dla ciężarówek.

Pojazdy i zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów nie mogą poruszać się po drogach w Polsce w dniach: 25 grudnia 2017 r. (Boże Narodzenie) od godziny 8:00 do 22:00, 26 grudnia 2017r. (Drugi Dzień Bożego Narodzenia) od godziny 8:00 do 22:00, 1 stycznia 2018 r. (Nowy Rok) od godziny 8:00 do 22:00. Należy pamiętać, że w dni poprzedzające Boże Narodzenie oraz Nowy Rok nie obowiązują wieczorne zakazy.

Warto też pamiętać o zakazach w Niemczech. W niedziele 24 oraz 31 grudnia będziemy mieli tradycyjne zakazy weekendowe, od północy do godziny 22. Następnie zakazy będą wyglądały następująco: 25 grudnia, poniedziałek – od północy do 22:00, 26 grudnia, wtorek – od północy do 22:00, 1 stycznia, poniedziałek – od północy do 22:00. Więcej informacji: 40ton.net (Opublikowane: 2017-12-22)

To już niemalże przesądzone – Główny Inspektorat Transportu Drogowego przejmie zarządzanie systemem viaTOLL. Propozycja ta została zatwierdzona przez sejm i tym samym wszystko wskazuje na to, że zmiana nastąpi już w listopadzie przyszłego roku. Dotychczas system viaTOLL zarządzany był przez austriacką firmę Kapsch. W listopadzie umowa z tym przedsiębiorstwem się jednak kończy i dlatego też potrzebny był następca. Zdaniem rządu, najlepiej sprawdzi się w tej roli właśnie GITD. Wraz ze zmianami opisywanymi powyżej, zmienić ma się zarówno system viaTOLL, jak i praca funkcjonariuszy ITD. Ci ostatni będą mogli łatwiej prowadzić kontrole nocami, bez organizowania w tym celu specjalnych akcji. Tymczasem sam viaTOLL ma stać się systemem bazującym na satelitarnym śledzeniu pojazdów. Podobnie jak ma to miejsce na przykład w Niemczech. Więcej informacji: 40ton.net (Opublikowane: 2017-12-15)

Logistyk, spedytor czy kierowca - kto ma najlepsze zarobki w branży TSL? To pytanie zadaje sobie z pewnością wielu rozpoczynających zawodową karierę, ale także tych, którzy już pracują. Firmom transportowym brakuje rąk do pracy świetnie wiedzą o tym właściciele przedsiębiorstw. Szacunki podawane przez branżowe raporty, mówią o liczbie nawet 100 tys. kierowców, których potrzebuje branża. Obecnie koniunktura gospodarcza w Polsce jest dobra, co otwiera przed przewoźnikami perspektywę wzrostu stawek za usługi. A to z kolei, może przełożyć się na skłonność pracodawców do podnoszenia płac. Porównując dane o przeciętnych zarobkach kierowcy, spedytora i logistyka widać, że to właśnie truckerzy mogą liczyć na najwyższe wynagrodzenie. Więcej informacji: trans.info (Opublikowane: 2017-12-08)