Eropejska Konfederacja Pracowników Transportu podobnie jak TLP oraz członkowie Sojuszu na rzecz Przyszłości Transportu śledzą i aktywnie komentują wszelkie propozycje zmian do Pakietu Mobilności. ETF pozytywnie ocenia raport europosła Jensa Nilssona. Chwali m.in. propozycję objęcia wszystkimi przepisami socjalnymi pojazdy o tonażu do 3,5 tony,  wprowadzenie sankcji w postaci utraty dobrej reputacji w przypadku tzw. nielegalnego kabotażu. ETF  także popiera niektóre aspekty związanie z kabotażem tj. dopuszczalność kabotażu tylko w powiązaniu z transportem międzynarodowym, ale podróż służbowa ma przebiegać z /do kraju, w którym spółka jest założona. Z zadowoleniem również, przyjmuje raport Geogesa Bacha w przedmiocie czasu pracy oraz odpoczynku. ETF rozczarowana jest raportem Wima van de Campa zarzucając mu zbyt liberalne i pro-biznesowe podejście. Europoseł dopuszcza bowiem spędzanie odpoczynku regularnego tygodniowego poza kabiną w sytuacji, gdy jest zapewniona/dostępna infrastruktura socjalna dla kierowców i bezpieczny parking. Również ETF rozczarowuje raport europoseł Martiny Dlabajovej, która postuluje wyłączenie transportu międzynarodowego (za wyjątkiem kabotażu) z przepisów o delegowaniu pracowników. Tu jednak ETF upatruje swojej szansy w raporcie sprawozdawcy głównego z Komitetu ds. Transportu Merji Kyllonen. Europoseł Kyllonen skłania się do pełnego objęcia wszystkich operacji transportowych przepisami o delegowaniu, także przy transporcie kombinowanym. I tu  rodzi się  następująca refleksja czy rzeczywiście w ocenie związków zawodowych pracowników przyszłością transportu międzynarodowego jest ograniczanie się do przewozów krajowych i socjalne zamianie granic przed pracownikami transportu? Więcej informacji: tlp.org.pl (Opublikowane: 2018-01-12)